Website Disclaimer

1. DISCLAIMER VAN SITE-INHOUD

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden. Properties Online, Globalwebdevelopment is het hostingbedrijf voor deze website, maar claimt geen eigendom van genoemde website. Inhoud, inclusief eigendomsdetails, artikelen of meningen op deze website, is niet onafhankelijk geverifieerd en kan niet worden gegarandeerd. Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, moet onafhankelijk worden geverifieerd.

Properties Online, Globalwebdevelopment en de website-eigenaar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige verliezen of schade (direct, indirect, speciaal, gevolgschade of anderszins) die voortvloeien uit fouten of weglatingen op deze website. & Nbsp; Properties Online, Global Web Development en de eigenaar van deze website behouden zich het recht voor om elk deel van de website-inhoud bij te werken, toe te voegen, aan te passen, te verwijderen, te vervangen of te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot functionaliteit en navigatie, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Properties Online, Global Web Development noch de website-eigenaar zijn aansprakelijk voor vervorming van gegevens als gevolg van technische fouten, inclusief transmissiefouten, technische defecten, onderbrekingen, tussenkomst van derden of virussen.

2.UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Toegang tot en gebruik van deze website is op eigen risico van de gebruiker en we kunnen niet garanderen dat het gebruik van deze website of enig materiaal dat ervan wordt gedownload geen schade toebrengt aan eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, computervirussen. , Trojaanse paarden en anderen. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die voortvloeit uit wijzigingen die door onbevoegde derden aan de inhoud van deze website zijn aangebracht.

Website-inhoud wordt aangeboden op eigen risico van de lezer en de lezer zal de partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van deze informatie niet aansprakelijk stellen voor enig verlies, letsel, claim, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook die op enigerlei wijze het gevolg is van fouten in of weglatingen uit de informatie. Wetten en belastingen variëren van staat tot staat. U dient uw individuele CPA of belastingadvocaat te raadplegen wanneer u onroerend goed koopt of verkoopt.

Deze website kan links naar andere sites bevatten. Properties Online, Global Web Development noch de website-eigenaar aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de juistheid of geschiktheid van de informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op dergelijke sites, en wanneer u dergelijke sites bezoekt, doet u dit op eigen risico. Bij het verstrekken van links naar de andere sites, fungeert Properties Online, Global Web Development of de eigenaar van deze website op geen enkele manier als uitgever of verspreider van het materiaal op die andere sites en tracht hij dergelijke sites niet te controleren of te controleren. Een link naar een andere site mag niet worden geïnterpreteerd dat Properties Online, Global Web Development of deze website gelieerd is of daarmee geassocieerd is.

DE INHOUD IS MOGELIJK NIET NAUWKEURIG, UP-TO-DATE, VOLLEDIG OF ONGESTEMPELD, EN MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD.

DE INHOUD MAG NIET WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS EEN AANBEVELING VOOR ENIG SPECIFIEK PRODUCT OF DIENST, GEBRUIK OF ACTIE. U DIENT NIET TE HANDELEN OF VERTROUWEN OP DE INHOUD ZONDER ADVIES IN TE VINDEN VAN EEN GEKWALIFICEERDE PROFESSIONAL.

IN GEEN GEVAL ZAL EIGENSCHAPPEN ONLINE, Global Web Development, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF HUN RESPECTIEVE DIRECTEURS, OFFICIEREN OF WERKNEMERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, VOORBEELDEN, VERWACHTENDE, VERWACHTE, VERWACHTE, VERGELIJKENDE INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT: SCHADE DOOR GEBRUIKSVERLIES, GEDERFDE WINST OF VERLOREN BESPARINGEN, ZELFS ALS EIGENSCHAPPEN ONLINE, Global Web Development OF EEN VAN HAAR WETTELIJKE AGENTEN OF WERKNEMERS OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF CLAIM.

EIGENSCHAPPEN ONLINE, Global Web Development AANVAARDT GEEN VERPLICHTING OM DE INHOUD OP DEZE SITE BIJ TE WERKEN. DE INHOUD OP DEZE SITE KAN WORDEN GEWIJZIGD ZONDER KENNISGEVING AAN U. EIGENSCHAPPEN ONLINE, Global Web Development IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE U ONGEWENST OF BEZWAAR VINDT. PROPERTIES ONLINE, Global Web Development WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ONGEAUTORISEERD GEBRUIK OF REPRODUCTIE VAN ENIG GEDEELTE VAN DE WEBSITE. TOEGANG TOT DE INHOUD VANUIT GEBIEDEN WAAR DEZE ONWETTIG IS, IS VERBODEN.