Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig hebben we dit beleid ontwikkeld om u te laten begrijpen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar maken en gebruiken. Het volgende schetst ons privacybeleid:

  • Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
  • We zullen persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen en gebruiken met het doel de door ons gespecificeerde doeleinden te vervullen en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.
  • We zullen persoonlijke informatie op wettige en eerlijke wijze verzamelen en, waar van toepassing, met medeweten of toestemming van de betrokken persoon.
  • Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en, voor zover nodig voor die doeleinden, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.
  • We zullen persoonlijke informatie beschermen met redelijke veiligheidsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
  • We zullen informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie direct beschikbaar stellen aan klanten.

We doen er alles aan om zaken te doen in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.